Piktogramy - Legenda

     Třída zátěže - obytné prostory - 21 mírně namáhané

     Třída zátěže - obytné prostory - 22 středně namáhané

     Třída zátěže - obytné prostory - 22 + středně namáhané

     Třída zátěže - obytné prostory - 23 vysoce namáhané      Třída zátěže - komerční prostory - 31 málo namáhané


     Třída zátěže - komerční prostory - 32 běžně namáhané

     Třída zátěže - komerční prostory - 33 vysoce namáhané

     Třída zátěže - komerční prostory - 34 velmi vysoce namáhané


     Třída zátěže - průmyslové prostory - 41 mírně namáhané

     Třída zátěže - průmyslové prostory - 42 středně namáhané

     Třída zátěže - průmyslové prostory - 43 vysoce namáhané


     vhodné pro podlahové vytápění

     často používané schodiště

     mírně používané schodiště

     kolečkové židle - časté používání

     kolečkové židle - mírně používání

     antistatická úprava

     rozměrová stálost

     barevná stálost

     útlum kročejového hluku

     útlum akustického hluku

     protiskluzová úprava


     stupeň komfortu - jednoduchý

     stupeň komfortu - dobrý

     stupeň komfortu - vysoký

     stupeň komfortu - luxusní

     stupeň komfortu - prestige


     stupeň reakce na oheň - Bfl

     stupeň reakce na oheň - Cfl

     stupeň reakce na oheň - Dfl

     stupeň reakce na oheň - Efl

     stupeň reakce na oheň - FFL