Instalace umělého trávníku

Pokud se chystáte nainstalovat umělý trávník sami postupujte podle našich jednoduchých pokynů. V závislosti na podkladu na který se chystáte Váš nový trávník umístit se tyto instrukce mohou trochu lišit.
Před instalací Vám doporučujeme zajistit si následující nářadí a pomůcky:
 
- Spojovací pásku a lepidlo na spojování spojů
- Ořezávací nůž
- Pytel písku nebo jemného štěrku pro případné vyrovnávání nerovností
- Pozinkované hřebíky
 
1.) Před instalací umělého trávníku je vhodné zmapovat si celou plochu kde budeme trávník klást a vypočítat si rozměr jednotlivých částí trávníku tak, aby nám nezvýšilo zbytečně mnoho materiálu.
 

 
2.) Odstraňte existující trávník. Je vhodné se přesvědčit, že plocha kterou budete překrývat umělým trávníkem bez elektrických kabelů a vodovodních potrubí. Ujistěte se, že povrch který se chystáte pokrývat je rovný a hladký. Pokud se na ploše nacházejí kameny, nebo větve odstraňte jejich. Pro lepší efekt můžete po odstranění trávy postříkat tuto plochu sprejem proti plevelům.

3.) Jako spodní vrstva pod umělým trávníkem se doporučuje 20 -30 mm drceného kameniva, velikosti zrna cca 0,5 - 2 mm / pokud to umožňuje místo pokládky /. Také je možné udělat pokládat trávník na tvrdé, rovné podloží (beton, dlažba, apod.).

4.) Položte trávník na zvolenou rovnou oblast, kterou chcete překrýt. Nechte přesah asi 50 mm umělého trávníku na každé straně oblasti na zajištění dokonalé hrany.
V případě kopcovitého terénu nechte trávník zhruba 2-3 hodiny aby se usadil, aby záhyby přesně kopírovaly povrch. Případně jej můžete nechat rozrolovaný přes noc. Předejdete tak nechtěnému vlnění a mačkání trávníku. Nadbytečné přesahy ořízněte ořezávacím nožem.
 
5.) Pásy umělého trávníku pokládejte vždy stejným směrem.
 
6.) Při instalaci na vnější plochy se doporučuje pro dobré drenážní vlastnosti povrchu do podkladových vrstev aplikovat směs štěrku různých frakcí. Pokud se někde vyskytuje vysoká vlhkost, nebo vysoká hladina spodní vody, mohou se aplikovat tzv. drenážní trubky, které v případě velkého deště odvedou přebytečnou vodu z povrchu.

7.) Nedoporučuje se provádět montáž umělého trávníku při teplotách nižších než 10 ° C a za deště.
 
8.) Při spojování pásy trávníku pokládejte těsně vedle sebe, okraje ohněte nahoru a pod místo spoje položte polyesterovou podkladovou pásku šířky 300 mm, na kterou rovnoměrně rozetřete lepidlo v šířce cca 200 mm, následně oba okraje zatlačíte do vrstvy lepidla.
 
 
9.) Pro lepší stabilitu se doporučuje zajistit okraje trávníku skobami (popřípadě udělat zásyp suchým křemičitým pískem (zrnitost 0,3-0,9mm)
 
10.) K dosažení dokonalého vzhledu pročešte trávník kartáčem.
 
11.) Každý systém umělého trávníku vyžaduje drobnou údržbu, je však méně náročný než přírodní trávník. Čištění se provádí běžnou domácí čistící technikou (vysavač, apod.), Nebo prostě proudem vody. Umělý trávník je odolný vůči klimatickým podmínkám v rámci střední Evropy. Vždy provádějte údržbu tak aby nedošlo k poškození povrchu. Řiďte se pokyny na obalu výrobku.